تصاویر روز
قوانین و مقررات
قوانینثبت نام و مقررات: جهت دریافت اطلاعات لازم برای مشاركت در نمایشگاه، می توانید از طریق مراجعه مستقیم به شركت نمایشگاههای بین المللی قزوین و یا از طریق تلفن، فاكس،  email و ... به این اطلاعات دست یابید.  سپس لازم است تا یك «فرم ثبت نام» را برای نمایشگاه مربوطه پر كنید و دستورالعمل ها و شرایط مشاركت درهر فرم را مورد توجه قرار دهید. بعد از پر كردن فرم مربوطه آن را به ما برگردانید. جهت معتبر بودن فرم درخواست،‌می بایست فیش پرداخت شده از هزینة غرفة درخواستی را ضمیمه نمایید. بر اساس فرم درخواست،  فضای غرفه به شما تخصیص می یابد. برای استفاده از خدمات جنبی ( تلفن، اینترنت، برق اضافی و... ...) فرم های مربوطه را كامل و ارسال نمایید.  اطلاعات بیشتر و پاسخ به سئوالات مطروحه را می توانید از شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین كسب كنید. شرایط و مقررات حضور در نمایشگاه جهت غرفه داران محترم به شرح زیر است:

 
طراحی سایت آبادیس