تصاویر روز
قوانین و مقررات
قوانینثبت نام و مقررات: جهت دریافت اطلاعات لازم برای مشاركت در نمایشگاه، می توانید از طریق مراجعه مستقیم به شركت نمایشگاههای بین المللی قزوین و یا از طریق تلفن، فاكس،  email و ... به این اطلاعات دست یابید.  سپس لازم است تا یك «فرم ثبت نام» را برای نمایشگاه مربوطه پر كنید و دستورالعمل ها و شرایط مشاركت درهر فرم را مورد توجه قرار دهید. بعد از پر كردن فرم مربوطه آن را به ما برگردانید. جهت معتبر بودن فرم درخواست،‌می بایست فیش پرداخت شده از هزینة غرفة درخواستی را ضمیمه نمایید. بر اساس فرم درخواست،  فضای غرفه به شما تخصیص می یابد. برای استفاده از خدمات جنبی ( تلفن، اینترنت، برق اضافی و... ...) فرم های مربوطه را كامل و ارسال نمایید.  اطلاعات بیشتر و پاسخ به سئوالات مطروحه را می توانید از شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین كسب كنید. شرایط و مقررات حضور در نمایشگاه جهت غرفه داران محترم به شرح زیر است:

 
پیام مدیر عامل
مهندس نیک فطرتصنعت نمایشگاهی در دهه های اخیر نقش بسیارمهمی را در توسعه صادرات غیر نفتی در كشور ایفا نموده و به عنوان یكی از ابزارهای مهم در شناسایی ظرفیت های تجاری و معرفی توانمندیهای بالقوه و بالفعل بشمار می آید و به بستر مناسبی برای ارتقاء دانش و آگاهی مردم از حیث تحولات اقتصادی، فرهنگی و ... مبدل شده است.
پیشینه تاریخی استان قزوین نیز موجب شده است كه این استان به یكی از جذاب ترین مناطق كشور در بخش های اقتصادی ،فرهنگی ، گردشگری و طبیعی تبدیل و بلحاظ دارا بودن زیر ساخت ها و پتانسیل های كشاورزی و صنعتی و استقرار شهرکهای صنعتی همچون شهر صنعتی البرز و تنوع تولیدات و صادرات محصولات مختلف بادارا بودن معادن غنی موقعیت ویژه ای را برای توسعه پایدار روزافزون ایجاد و به یکی از مهمترین مراکز صنعتی کشور تبدیل شود تا فرصت بسیار مناسبی را برای جذب سرمایه گذاران فراهم نماید.
شركت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین در تلاش است با برگزاری نمایشگاههای تخصصی و عمومی در حوزه های مختلف در فصول مختلف سال ،در جهت ارتقاء و معرفی توانمندیهای استان نقش مهم و اساسی را ایفا تا با برنامه ریزی های مناسب كوتاه و بلندمدت رضایتمندی مردم، متخصصان و كارشناسان را محقق سازد.
طراحی سایت آبادیس